Kalite Politikamız

Gelecekteki Rolümüz (Vizyon)

 • Azalan kaynaklar ve artan dünya nüfusundan hareketle çevreye duyarlı bir şekilde, dönüştürülebilir kaynakları verimli hale getirerek kullanmak,
 • Toplum ve müşterilerin beklentilerinin geliştirildiği bilgi, beceri ve enerjileriyle, önce ülkemizdeki sonra tüm dünyadaki insanların beslenme sorunlarına teknolojik çözümler üretmek,
 • Yeni yatırımlar yaparak istihdam yaratmak,
 • Müşterilerin gelecek ihtiyaç ve beklentilerine ışık tutacak çalışmalar yapmak,
 • Geleceğe liderlik yapmak,
 • Kuruma bilgi sağlamak, bilgiyi işlemek ve bilgiyi çoğaltarak gelecek kuşaklara devretmektir.

Üretken Rolümüz (Misyon)

 • Müşteri segmentlerinin beklentilerine uyguna çözüm ve hizmet üretmek,
 • Kurumun devamlılığını ve sürdürebilirliğini sağlamak,
 • Çalışanlarımızın ve çevremizin kişisel kalitesini arttıracak faaliyetleri organize etmek,
 • Çalışanların bilgi ve becerilerini ve memnuniyetlerini artırmak,
 • Müşteri memnuniyetini tam sağlamak,
 • Maliyet yöneterek ürün ve hizmeti daha ucuza sağlamak,
 • Tüketicilerin bilinçlendirilmesine katkı sağlamaktır.